Heney Canvasses Dublin Bay North

A short extract of Cllr. Deirdre Heney as she canvasses across Dublin Bay North, ag labhairt an teanga náisiúnta.