Baile Átha Cliath le Gaeilge – Survey/Suirbhé

Deir an Chomhairleoir Deirdre Heney gur féidir leat páirt a ghlacadh sa suirbhé is déanaí ag Your Dublin, Your Voice ar úsáid na Gaeilge i mBaile Átha Cliath.

Is tionscadal nua é BÁC le Gaeilge atá dírithe ar úsáid na Gaeilge a spreagadh i gCathair Bhaile Átha Cliath. Tá súil ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht le Conradh na Gaeilge úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i mBaile Átha Cliath, ionas go mbeidh sí le feiceáil, le cloisteáil agus in úsáid ar fud na Cathrach.

Is chuige seo a sheol Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an suirbhé seo ag https://survey.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bmaVMQruPVdPNz0?refid22=extra.
Beidh Comhairleoir Heney buíoch dá bhféadfá do chomhghleacaithe agus do chairde a spreagadh chun páirt a ghlacadh sa suirbhé.

Councillor Heney advises constituents that BÁC le Gaeilge, is a new project aimed at encouraging the use of the Irish language in Dublin City. Dublin City Council in partnership with Conradh na Gaeilge, hopes to promote the use of Irish in Dublin so that it is visible, heard and used throughout the City.

It is with this aim in mind that Dublin City Council have launched this survey https://survey.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bmaVMQruPVdPNz0?refid22=extra and Councillor Heney would be grateful, if you could encourage your colleagues and friends to take part.